தூண்டல் சாலிடரிங் பித்தளை இணைப்பான்

IGBT தூண்டல் ஹீட்டருடன் சோலார் பேனலில் இன்டரிங் சாலிடரிங் பிரிஸ் இணைப்பான்

குறிக்கோள் சாலிடர் மூன்று பித்தளை இணைப்பிகள் ஒரு நேரத்தில் சோலார் பேனல் சந்தி பெட்டியில் சந்தி பெட்டியில் உள்ள கூறுகளை பாதிக்காமல்
பொருள் சூரிய குழு கூண்டு பெட்டியில், பித்தளை இணைப்பிகள், இளகி கம்பி
வெப்பநிலை 700 º F (371 º C)
அதிர்வெண் 344 kHz
உபகரணங்கள் • DW-UHF-6 kW தூண்டல் வெப்பமாக்கல் அமைப்பு, ஒரு 1.0 μF மின்தேக்கியைக் கொண்ட தொலைநிலை பணிநிலையத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
Application இந்த பயன்பாட்டிற்காக குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தூண்டல் வெப்பமூட்டும் சுருள்.
செயல்முறை இணைப்பிகளை வெப்பப்படுத்த மூன்று முறை ஓவல் வடிவ ஹெலிகல் சுருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாலிடர் கம்பி ஒரு துண்டு கூட்டு பகுதியில் வைக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு மூட்டு 5 வினாடிகள் தனித்தனியாக சூடாக்கப்படுகிறது. மூன்று மூட்டுகளுக்கு மொத்த செயல்முறை நேரம் 15 வினாடிகள்.
முடிவுகள் / நன்மைகள் தூண்டல் வெப்பம் வழங்குகிறது:
• துல்லியமான துல்லியம் கூட்டுக்கு மட்டுமே வெப்பத்தை அளிக்கிறது; சுற்றியுள்ள கூறுகளை பாதிக்காது
• உள்ளூர் வெப்பம் சுத்தமாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும்
• உயர் தரம், மீண்டும் மீண்டும் முடிவடைகிறது
• வெப்பம் கூட விநியோகம்

பித்தளை இணைப்பு

 

 

 

 

 

 

 

rf சாலிடரிங் பித்தளை இணைப்பு

 

 

 

 

 

 

 

தூண்டல் சாலிடரிங் பித்தளை இணைப்பு