தூண்டல் வெப்பமாக்கல் அமைப்புடன் பிரேசிங் ஸ்டீல் வாகன பாகங்கள்

இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் சிஸ்டத்துடன் கூடிய பிரேசிங் ஸ்டீல் வாகன பாகங்கள், இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தவும். பிரேசிங், சாலிடரிங், ஹார்டனிங், டெம்பரிங் மற்றும் ஷ்ரிங்க் ஃபிட்டிங் போன்ற செயல்முறைகள் வாகனத் துறையில் பொதுவானவை. தூண்டல் வெப்பமாக்கலின் பயன்பாட்டின் மூலம் இந்த வெப்பமாக்கல் செயல்முறைகள் கணிசமாக மேம்படுத்தப்படலாம் ... மேலும் படிக்க

வெல்டிங் எஃகு குழாய் முன் தூண்டல் preheating

வெல்டிங் ஸ்டீல் பைப்பை முன் சூடாக்குதல் இந்த தூண்டல் வெப்பமாக்கல் பயன்பாடு 30kW காற்று-குளிரூட்டப்பட்ட தூண்டல் மின்சாரம் மற்றும் காற்று-குளிரூட்டப்பட்ட சுருள் மூலம் வெல்டிங் செய்வதற்கு முன் எஃகு குழாயை முன்கூட்டியே சூடாக்குவதைக் காட்டுகிறது. வெல்டிங் செய்யப்பட வேண்டிய குழாய்ப் பகுதியைத் தூண்டும் வகையில் முன்கூட்டியே சூடாக்குவது, வேகமான வெல்டிங் நேரத்தையும், வெல்டிங் கூட்டுக்கான சிறந்த தரத்தையும் உறுதி செய்கிறது. தொழில்: உற்பத்தி உபகரணங்கள்: HLQ 30kw காற்று குளிரூட்டப்பட்ட … மேலும் படிக்க

இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் டோபாலஜி விமர்சனம்

இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் டோபாலஜி விமர்சனம் அனைத்து தூண்டல் வெப்பமூட்டும் அமைப்புகளும் மின்காந்த தூண்டலைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டன, இது முதன்முதலில் மைக்கேல் ஃபாரடே 1831 இல் கண்டுபிடித்தார். மின்காந்த தூண்டல் என்பது ஒரு மூடிய சுற்றுவட்டத்தில் மின்சாரம் உருவாகும் நிகழ்வைக் குறிக்கிறது. அதற்கு. அடிப்படைக் கொள்கை… மேலும் படிக்க