தூண்டல் வெப்பத்துடன் சூடான நீர் கொதிகலன்

தொழில்துறை சூடான நீர் வெப்பமூட்டும் கொதிகலன் எலக்ட்ரோமேஜென்டிக்-சூடான நீர் வெப்பமூட்டும் கொதிகலன் ஜெனரேட்டர் தொழில்துறை சூடான நீர் கொதிகலன் மின்காந்த தூண்டல் அளவுரு உருப்படிகளுடன் 60 கிலோவாட் 80 கிலோவாட் 100 கிலோவாட் 120 கிலோவாட் 160 கிலோவாட் 180 கிலோவாட் 240 கிலோவாட்-எஃப் 240 கிலோவாட் மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி KW 360 60 80 100 120 160 180 240 240 360 90 120 150 180 240 270 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX … மேலும் படிக்க

=