தூண்டல் வெப்பமூட்டும் வெப்ப கடத்தும் எண்ணெய் அமைப்பு

தூண்டல் வெப்பமூட்டும் வெப்ப கடத்தும் எண்ணெய்-தூண்டல் திரவ ஹீட்டர்

நிலக்கரி, எரிபொருள் அல்லது பிற பொருட்களை எரிக்கும் கொதிகலன்கள் மற்றும் சூடான அழுத்த இயந்திரங்கள் போன்ற வழக்கமான வெப்பமாக்கல் முறைகள் பொதுவாக குறைந்த வெப்பமூட்டும் திறன், அதிக செலவு, சிக்கலான பராமரிப்பு நடைமுறைகள், மாசு மற்றும் அபாயகரமான பணிச்சூழல் போன்ற குறைபாடுகளுடன் வருகின்றன.

தூண்டல் வெப்ப கடத்தும் எண்ணெய் ஹீட்டர்-இண்டக்டிவ் ஃப்ளூயிட் ஹீட்டர்கள்

இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் அதன் பயன்பாட்டில் உள்ள நன்மைகள்:
தூண்டல் திரவ ஹீட்டரைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்


வேலை வெப்பநிலையின் துல்லியமான கட்டுப்பாடு, குறைந்த பராமரிப்பு செலவு மற்றும் எந்த வகையான திரவத்தையும் எந்த வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்திற்கும் சூடாக்கும் சாத்தியம் ஆகியவை HLQ ஆல் தயாரிக்கப்படும் தூண்டல் மின் வெப்ப தூண்டல் வெப்பமூட்டும் ஜெனரேட்டர் (அல்லது திரவங்களுக்கான தூண்டல் ஹீட்டர்) வழங்கும் சில நன்மைகள் ஆகும்.


காந்த தூண்டல் வெப்பமாக்கல் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி, திரவங்களுக்கான தூண்டல் ஹீட்டரில், துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாய்களின் சுழல் சுவர்களில் வெப்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த குழாய்கள் வழியாக சுற்றும் திரவமானது அந்த வெப்பத்தை நீக்குகிறது, இது செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த நன்மைகள், ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் துருப்பிடிக்காத எஃகின் தனித்துவமான நீடித்த தன்மை ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, திரவங்களுக்கான தூண்டல் ஹீட்டரை நடைமுறையில் பராமரிப்பு இல்லாததாக ஆக்குகிறது, அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையில் எந்த வெப்பமூட்டும் உறுப்புகளையும் மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. . திரவங்களுக்கான தூண்டல் ஹீட்டர் வெப்பமூட்டும் திட்டங்களை அனுமதித்தது, அவை மற்ற மின் வழிகளால் சாத்தியமற்றதா இல்லையா, மேலும் அவற்றில் நூற்றுக்கணக்கானவை ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ளன.
திரவங்களுக்கான தூண்டல் ஹீட்டர், வெப்பத்தை உருவாக்க மின்சார ஆற்றலைப் பயன்படுத்தினாலும், பல பயன்பாடுகளில் எரிபொருள் எண்ணெய் அல்லது இயற்கை எரிவாயு மூலம் வெப்பமாக்கல் அமைப்புகளை இயக்குவதை விட மிகவும் சாதகமான விருப்பமாக முன்வைக்கப்பட்டது, முக்கியமாக உற்பத்தி அமைப்புகளின் எரிப்பு வெப்பத்தில் உள்ளார்ந்த திறமையின்மை மற்றும் நிலையான பராமரிப்பு தேவை.

நன்மைகள்
சுருக்கமாக, தூண்டல் மின் வெப்ப தூண்டல் ஹீட்டர் பின்வரும் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது:
• கணினி வறண்டு வேலை செய்கிறது மற்றும் இயற்கையாக குளிர்ச்சியடைகிறது.
• வேலை வெப்பநிலையின் துல்லியமான கட்டுப்பாடு.
• இண்டக்டிவ் ஹீட்டரை ஆற்றும் போது வெப்பம் உடனடியாகக் கிடைக்கும், அதன் மிகக் குறைந்த வெப்ப நிலைத்தன்மை காரணமாக, மற்ற வெப்ப அமைப்புகளுக்கு ஆட்சி வெப்பநிலையை அடைவதற்குத் தேவையான நீண்ட வெப்ப காலங்களை நீக்குகிறது.
• அதன் விளைவாக ஆற்றல் சேமிப்பு உயர் செயல்திறன்.
• உயர் சக்தி காரணி (0.96 முதல் 0.99 வரை).
• அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தங்களுடன் செயல்படுதல்.
• வெப்பப் பரிமாற்றிகளை நீக்குதல்.
• ஹீட்டர் மற்றும் மின்சார நெட்வொர்க்கிற்கு இடையே உள்ள இயற்பியல் பிரிவின் காரணமாக மொத்த செயல்பாட்டு பாதுகாப்பு.
• பராமரிப்பு செலவு நடைமுறையில் இல்லாதது.
• மட்டு நிறுவல்.
• வெப்பநிலை மாறுபாடுகளுக்கு விரைவான பதில்கள் (குறைந்த வெப்ப நிலைத்தன்மை).
• சுவர் வெப்பநிலை வேறுபாடு - மிகக் குறைந்த திரவம், எந்த வகையான விரிசல் அல்லது திரவத்தின் சிதைவையும் தவிர்க்கிறது.
• நிலையான வெப்பநிலையை பராமரிப்பதற்கான செயல்முறையின் திரவம் மற்றும் தரம் முழுவதும் துல்லியம் மற்றும் வெப்பநிலை சீரான தன்மை.
• நீராவி கொதிகலன்களுடன் ஒப்பிடும் போது அனைத்து பராமரிப்பு செலவுகள், நிறுவல்கள் மற்றும் தொடர்புடைய ஒப்பந்தங்களை நீக்குதல்.
• ஆபரேட்டர் மற்றும் முழு செயல்முறைக்கும் மொத்த பாதுகாப்பு.
• இண்டக்டிவ் ஹீட்டரின் கச்சிதமான கட்டுமானத்தின் காரணமாக இடத்தைப் பெறுங்கள்.
• வெப்பப் பரிமாற்றியைப் பயன்படுத்தாமல் திரவத்தை நேரடியாகச் சூடாக்குதல்.
• வேலை செய்யும் அமைப்பு காரணமாக, ஹீட்டர் மாசுபாட்டிற்கு எதிரானது.
• குறைந்த ஆக்சிஜனேற்றம் காரணமாக, வெப்ப திரவத்தை நேரடியாக சூடாக்குவதில் எச்சங்களை உருவாக்குவதிலிருந்து விலக்கு.
• செயல்பாட்டில் தூண்டல் ஹீட்டர் முற்றிலும் சத்தம் இல்லாதது.
• நிறுவலின் எளிமை மற்றும் குறைந்த செலவு.