தூண்டல் சுருக்கம் பொருத்துதல் என்றால் என்ன

விளக்கம்

தூண்டல் சுருக்கம் பொருத்துதல் என்றால் என்ன?

தூண்டுதல் சுருக்கமாக சுருக்கவும் குறுக்கீடு மற்றும் அழுத்தத்தின் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு கூறுகளின் சுருக்கம் அல்லது விரிவாக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு எளிய செயல்பாடு, இரண்டு கூறுகளையும் இயந்திரத்தனமாக ஒன்றாக வைத்திருத்தல்.

ஒரு சட்டசபையில் பகுதிகளைப் பாதுகாக்கும் ஒவ்வொரு முறைக்கும் தனித்துவமான நன்மைகள் உள்ளன. சுருக்கம் பொருத்துதலின் போது, ​​எந்த உலோகத்திலிருந்தும் தயாரிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஒன்றுசேர்க்கலாம்: எஃகு முதல் எஃகு, எஃகு முதல் தாமிரம், அலுமினியம் முதல் எஃகு, மெக்னீசியம் முதல் எஃகு போன்றவை. வெப்பநிலை அல்லது உருகுவதைப் போல உலோகவியல் அமைப்பு. மன அழுத்த செறிவுகளின் சாத்தியக்கூறு காரணமாக, சுருக்கமான பொருத்துதலின் செல்வாக்கு முக்கியமான கூட்டங்களில் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

நடைமுறையில், செயல்பாடு எளிதானது, மேற்பரப்புகளின் குறைந்தபட்ச தயாரிப்பு, குறைந்தபட்ச கட்டுப்பாடு மற்றும் அடிக்கடி சட்டசபைக்குப் பிறகு சுத்தம் செய்ய வேண்டியதில்லை. பாதுகாக்கும் சக்தி இயந்திரமயமானதாக இருப்பதால், மேலோட்டமான ஆக்சிஜனேற்றம் அல்லது களங்கப்படுத்துதல் தலையிடாது, ஃப்ளக்ஸ் பயன்படுத்துவதற்கான எந்தவொரு தேவையையும் தவிர்க்கிறது. சுருக்கம் பொருத்துதலால் கூடியிருக்கும் பாகங்கள் வெளிப்புற கூறுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பிரிக்கலாம். இந்த செயல்முறை அதன் விரைவான வெப்ப விகிதம் மற்றும் துல்லியத்துடன் தூண்டல் வெப்பமாக்கலுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, அணிந்த பகுதிகளை மாற்றுவதை அனுமதிக்கிறது அல்லது சீரமைப்பை திருத்துகிறது.

தூண்டல் வெப்பம் சுருக்கம் பொருத்துதலில் பெரும்பாலும் தனித்துவமான நன்மைகளை வழங்குகிறது. வெப்பமயமாக்கல் உள்ளூர்மயமாக்கப்படலாம், முழு பெரிய வார்ப்பு அல்லது கவனமாக எந்திரத்தை சூடாக்காமல், சுருக்கத்தை பொருத்துவதற்கு உள்நாட்டில் போதுமான விரிவாக்கத்தை அளிக்கிறது, விலகலைக் குறைக்கிறது. இந்த விரைவான, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெப்பமாக்கல் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சுருக்கப்பட்ட-பொருத்தப்பட்ட கூறுகளை பிரிக்க உதவுகிறது. கூடுதலாக, தூண்டல் வெப்பமாக்கல் ஒரு சுடர், வேகமான, மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய செயல்முறையை வழங்குகிறது, இது குறைந்தபட்ச கையாளுதல் மற்றும் எளிதான ஆட்டோமேஷனுக்காக உற்பத்தியில் இணைக்கப்படலாம்.

HLQ தூண்டல் வெப்ப அமைப்புகள் பொருத்த கியர்கள் மற்றும் மோதிரங்களை சுருக்க வாகன வாகனத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. விமானங்கள், ரயில்கள் மற்றும் லாரிகளை சரிசெய்யவும் அவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். எங்கள் மொபைல் அமைப்புகள் கடல் தளங்களில் சுருங்குதல் பொருள்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் அவை மின் நிலையங்களின் விசையாழிகளில் உள்ள மாபெரும் கொட்டைகள் மற்றும் போல்ட்களை அகற்ற அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பொதுவாக, உலோகங்கள் வெப்பமடைவதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் விரிவடையும் மற்றும் அது குளிர்ச்சியாக இருக்கும்போது சுருங்குகிறது. வெப்பநிலை மாற்றத்திற்கான இந்த பரிமாண பதில் வெப்ப விரிவாக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தூண்டல் சுருக்கம் பொருத்துதல் என்பது இந்த விளைவை நாம் பொருத்த அல்லது பகுதிகளை அகற்ற பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு உலோகக் கூறு 150 ° C மற்றும் 300 ° C க்கு இடையில் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது, இது விரிவாக்கப்படுவதற்கும் மற்றொரு கூறுகளைச் செருகுவதற்கும் அகற்றுவதற்கும் அனுமதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, குழாயின் இரண்டு பகுதிகளை ஒன்றாகப் பொருத்தும்போது, ​​ஒரு பகுதி அதன் விட்டம் மற்ற பகுதி மீது பொருத்தும் அளவுக்கு விரிவடையும் வரை சூடாகிறது. அருகிலுள்ள பாகங்கள் சுற்றுப்புற வெப்பநிலைக்குத் திரும்பும்போது, ​​மூட்டு கஷ்டப்பட்டு வலுவாகிறது - 'சுருக்கப்பட்ட பொருத்தப்பட்டிருக்கும்'. அதேபோல், வெப்ப விரிவாக்கம் பிரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு மூட்டையை தளர்த்த பயன்படுத்தலாம்.

நன்மைகள் என்ன?

செயல்முறை கட்டுப்பாடு, நிலைத்தன்மை, துல்லியம் மற்றும் வேகம் ஆகியவை தூண்டல் சுருக்கம் பொருத்துதலின் முக்கிய நன்மைகள். தூண்டல் வெப்ப விநியோகம் மிகவும் துல்லியமானது. கூறுக்குள் உருவாக்கப்படும் வெப்பத்தின் காரணமாக, நீங்கள் வெப்பப்படுத்த விரும்பும் பகுதியை மட்டுமே வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள், அதைச் சுற்றியுள்ள வளிமண்டலம் அல்ல. அண்டவிடுப்பின் அபாயத்தை குறைப்பதுடன், இது ஆற்றல் திறன் கொண்டது. கூடுதலாக, தூண்டல் மிகவும் சீரான சீரான வெப்பத்தை உருவாக்குவதால், இது பெரும்பாலும் குறைந்த வெப்பத்தைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. வளைவு நேரங்களை துல்லியமாக கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் வெப்பநிலையை வைத்திருத்தல் ஆகியவற்றுடன் வெப்பநிலை கட்டுப்பாடு துல்லியமானது. பாரம்பரிய வெப்பமாக்கல் முறைகளைப் போலன்றி, தூண்டலில் நிர்வாண சுடர் இல்லை. இது தூண்டல் சுருக்கம் பொருத்துதலை கொந்தளிப்பான சூழல்களில், குறிப்பாக பெட்ரோ கெமிக்கல் பயன்பாடுகளில் பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

அது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது?

தூண்டல் சுருக்கம் பொருத்துதலில் இருந்து பலவகையான தொழில்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள் பயனடையலாம். ஃபிட் கியர்கள், தாங்கி மற்றும் மோதிரங்களை சுருக்க, எங்கள் தூண்டல் வெப்ப அமைப்புகள் வாகனத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்கள் இயந்திரத் தொழிலிலும், விமானங்கள் மற்றும் ரயில்களின் பராமரிப்பிலும் பணியாற்றுகின்றனர். எங்கள் மொபைல் அமைப்புகள் கப்பல்கள் மற்றும் கடல் தளங்களில் பொருத்துதல் பணிகளைக் குறைக்கப் பயன்படுகின்றன, மேலும் அவை மின் நிலையங்களின் விசையாழிகளில் உள்ள மாபெரும் கொட்டைகள் மற்றும் போல்ட்களையும், காற்றாலை மின் ஜெனரேட்டர்களில் தாங்கு உருளைகள் மற்றும் தண்டுகளையும் பொருத்துவதற்கும் அகற்றுவதற்கும் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தூண்டல் சுருக்கம் பொருத்துதல் நுட்பம் பொதுவாக பின்வரும் செயல்முறைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

G கியர் சக்கரங்களில் பொருத்துதல் (தண்டுகளில் பின்கள் போன்றவை)

Ref குளிரூட்டல் அமுக்கிகளுக்கான கவர்கள்

Machine இயந்திர கருவிகளுக்கான மோர்ஸ் டேப்பர்கள்

T விசையாழிகளுக்கு சுழலும் பாகங்கள்.

விண்வெளித் துறையின் அனைத்து வகையான தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்பட்ட பிரிவுகளின் விவரக்குறிப்புகளை ஃபைவ்ஸ் உறுதி செய்கிறது தூண்டுதல் சுருக்கவும் துல்லியமான மற்றும் உள் மேற்பரப்புகளை மாசுபடுத்தாதீர்கள், குறிப்பாக உடையக்கூடிய பகுதிகளைச் சேர்க்கும்போது.

தூண்டுதல் சுருக்கவும்