தூண்டல் வருடாந்திர செயல்முறை

தூண்டல் அனீலிங் செயல்முறை

HLQ தூண்டல் ஒரு தலைவர் தூண்டல் வெப்ப சேவைகள் தூண்டல் வருடாந்திரம் உட்பட. தூண்டல் அனீலிங் உலோக பொருள் பண்புகளின் துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துகிறது. தூண்டல் அனீலிங் முக்கியமாக மென்மையான மற்றும் மன அழுத்த நிவாரண அனீலிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது வழக்கமான முறைகள் மீது மகத்தான நன்மைகளை வழங்குகிறது. தூண்டல் அனீலிங் பிரகாசமான வருடாந்திரத்தின் போது அசுத்தங்களை வெப்பமாக அகற்ற உதவுகிறது. தூண்டல் அனீலிங் முக்கியமாக மென்மையான வருடாந்திர மற்றும் மன அழுத்த நிவாரண அனீலிங்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் வழக்கமான முறைகளை விட மகத்தான நன்மைகளை வழங்குகிறது. தூண்டல் அனீலிங் பிரகாசமான வருடாந்திரத்தின் போது பொருளில் உள்ள அசுத்தங்களை வெப்பமாக அகற்ற உதவுகிறது.

தூண்டல் அனிமலிங் ஒரு உலோக வெப்ப சிகிச்சையாகும், இதில் ஒரு உலோகப் பொருள் ஒரு உயர்ந்த வெப்பநிலைக்கு நீண்ட காலத்திற்கு வெளிப்படும், பின்னர் மெதுவாக குளிர்ந்து விடும். அனீலிங் பெரும்பாலும் தூண்டப்பட்ட மைக்ரோ-கட்டமைப்பு மாற்றங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, அவை இறுதியில் பொருளின் இயந்திர பண்புகளை மாற்றுவதற்கு காரணமாகின்றன. இந்த செயல்முறையின் இறுதி குறிக்கோள் உலோகத்தின் கடினத்தன்மையைக் குறைத்து அதன் நீர்த்துப்போகும் தன்மையை மேம்படுத்துவதாகும்.

உயர் அதிர்வெண் வருடாந்திர எஃகு கம்பி

அனீலிங் சேவைகள் குறிப்பாக பொருளை அதன் மென்மையான இடத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான செயல்முறையைக் குறிக்கின்றன. எங்கள் வெப்பநிலை செயல்முறை உலோகத்தை மென்மையாக்குகிறது, ஆனால் முழு அளவிலும் இல்லை. மனநிலையின் அளவு பொருள், அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குளிர்ச்சியான நேரத்தின் நீளம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. குளிர் வேலையின் விளைவுகளை மறுக்க செயல்முறை அல்லது மன அழுத்த நிவாரணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது; அதாவது, முன்னர் திரிபு-கடினப்படுத்தப்பட்ட உலோகத்தின் மென்மையை மென்மையாக்குவது மற்றும் அதிகரிப்பது. எந்திரம் அல்லது அரைத்தல், வெல்டிங் அல்லது வார்ப்பு செயல்பாட்டில் சீரான அல்லாத குளிரூட்டல் அல்லது ஒரு கட்ட மாற்றம் போன்ற பிளாஸ்டிக் சிதைவு செயல்முறைகளின் விளைவாக உள் அழுத்தங்கள் உருவாகலாம். உட்புற அழுத்தங்கள் அகற்றப்படாவிட்டால் விலகல் மற்றும் போரிடுதல் ஏற்படலாம். பரிந்துரைக்கப்பட்ட வெப்பநிலைக்கு ஒரு பகுதி சூடாகவும், நீண்ட நேரம் அங்கேயே வைக்கப்பட்டு, அறை வெப்பநிலையில் மெதுவாக குளிர்ச்சியடையும் போது அனீலிங் இந்த அழுத்தங்களை நீக்கும்.

ஏன் அனீலிங் பயன்படுத்த வேண்டும்?

நவீன தூண்டல் வெப்பமாக்கல் பிற வெப்ப முறைகளை விட பல நன்மைகளை வழங்குகிறது மற்றும் பொதுவாக பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுகிறது. தூண்டல் மூலம் வெப்பமாக்குவது நம்பகமான, மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய, தொடர்பு இல்லாத மற்றும் ஆற்றல் திறனுள்ள வெப்பத்தை குறைந்த நேரத்தில் வழங்குகிறது. திட நிலை அமைப்புகள் தனித்தனி உலோகவியல் பண்புகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்காமல், துல்லியமான உற்பத்தி சகிப்புத்தன்மைக்குள் மிகச் சிறிய பகுதிகளை சூடாக்கும் திறன் கொண்டவை. தூண்டல் மேற்பரப்பு அல்லது வெப்பமாக்கல் மூலம் பயன்படுத்தப்படலாம்; நேரம், வெப்பநிலை மற்றும் பொருளின் பண்புகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து வழக்கு அனீலிங் சாத்தியமாகும்.

தூண்டல் அனீலிங் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு உலோகத்தை சூடாக்குவதையும் பின்னர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நுண் கட்டமைப்பை உருவாக்கும் விகிதத்தில் குளிர்விப்பதையும் குறிக்கும் ஒரு பொதுவான சொல். தூண்டலைப் பயன்படுத்தி, உலோக இலக்கைத் தொடர்பு கொள்ளாமல் அல்லது அதைச் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற வளிமண்டலத்தை சூடாக்காமல் மீண்டும் மீண்டும் சுழற்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தும்போது உலோகத்தை வெப்பநிலைக்கு விரைவாக வெப்பப்படுத்தலாம். இரும்பு உலோகங்களுக்கான குளிரூட்டும் வாட்கள் பொதுவாக திறந்தவெளியில் இருப்பதால் அதன் விளைவாக முத்து உருவாகும். இரும்பு அல்லாத உலோகங்கள், அத்தகைய செம்பு அல்லது பித்தளை, தண்ணீரில் தணிப்பதன் மூலம் விரைவான குளிரூட்டலுக்கு உட்படுத்தப்படலாம். முடிவுகள் பொருளை "மென்மையாக்குகின்றன" மற்றும் தேவையான வடிவத்திற்கு எளிதாக உருவாக்குகின்றன.

தூண்டல் அனிமலிங் கம்பி செயலாக்கம், துல்லியமான கருவி உருவாக்கம் மற்றும் குழாய் உருவாக்கும் பயன்பாடுகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தூண்டல் வருடாந்திரத்திற்கான பொதுவான பொருட்கள் அலுமினியம், கார்பன் ஸ்டீல் மற்றும் கார்பைடு ஆகியவை அடங்கும். தூண்டல் வருடாந்திரத்தின் சில நன்மைகள்: தேவைக்கு சக்தி; விரைவான வெப்ப சுழற்சிகள்; பெரிய வெப்பமூட்டும் பகுதிக்கு (அதாவது அடுப்பு) தொடர்ச்சியான சக்தியை நீக்குதல்; குறைக்கப்பட்ட மின் பயன்பாடு காரணமாக செலவு சேமிப்பு; உலோகத்தின் நேரடி வெப்பமாக்கல் மற்றும் வெப்பச்சலன செயல்முறைகளைப் போல சுற்றுப்புற காற்று அல்ல; திறந்த சுடர் முறைகளை விட பாதுகாப்பான செயல்முறை; ஆபரேட்டர் திறனைச் சார்ந்து இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு வெப்பம் மற்றும் சீரான வெப்பமாக்கலுக்கான மேம்பட்ட செயல்முறை கட்டுப்பாடு.

தூண்டல் வருடாந்திரத்திற்கு HLQ தூண்டலை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

சீனாவில் உள்ள அலுவலகங்களுடன் தூண்டல் சூடாக்கலில் நாங்கள் தொழில் தலைவர்கள்.

தூண்டல் தூண்டுதல் தூண்டல் ஹீட்டரால் ஒரு வகையான வெப்ப சிகிச்சையாகும், ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு உலோகத்தை சூடாக்கி, பின்னர் ஒரு விகிதத்தில் குளிர்வித்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட நுண் கட்டமைப்பை உருவாக்கும். தூண்டல் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி, உலோக இலக்கைத் தொடர்பு கொள்ளாமல் மீண்டும் மீண்டும் சுழற்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தும்போது உலோகத்தை வெப்பநிலைக்கு விரைவாக வெப்பப்படுத்தலாம், பொருள் பொதுவாக திறந்தவெளியில் குளிரூட்டப்படுகிறது. முடிவுகள் பொருளை "மென்மையாக்குகின்றன" மற்றும் தேவையான வடிவத்திற்கு எளிதாக உருவாக்குகின்றன.

தூண்டல் வெப்பத்துடன் வருடாந்திரத்தின் நன்மை:

1. அதிக உற்பத்தி விகிதங்கள்

2. குறைந்த வெப்பமூட்டும் பகுதி மற்றும் தொடர்ந்து மின்சாரம் தேவைப்படாதது (அதாவது அடுப்பு)

3. உற்பத்தி அதிகரித்ததாலும், தொழிலாளர் செலவினங்களைக் குறைப்பதாலும் செலவைச் சேமிக்கவும்

4. வெப்ப நேரம் மற்றும் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த எளிதானது


தூண்டல் வெப்பமாக்கலில் நாங்கள் நிபுணத்துவம் பெற்றிருப்பதால், எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் பல தொழில்களில் ஒருங்கிணைந்த தூண்டல் வருடாந்திர தீர்வுகளிலிருந்து பயனடைகிறார்கள்.
தூண்டல் வருடாந்திர பயன்பாட்டின் மூலம் அதிகப்படியான சரக்கு மற்றும் பகுதி கையாளுதலை எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் தவிர்க்கிறார்கள், இதன் விளைவாக குறைந்தபட்ச கழிவுகள் மற்றும் குறைந்த செலவில் மேம்பட்ட முடிவுகள் கிடைக்கின்றன. எங்களிடம் மிக உயர்ந்த தரமான தரங்களை பூர்த்தி செய்யும் சிறந்த தொழில்நுட்பம், உபகரணங்கள் மற்றும் செயல்முறை விளைச்சல் அலகுகள் உள்ளன.

=